Antoni Vallbona Mendez

Mi trabajo ha sido principalmente como Abogado Penal y Civil desde el año 1.993, con varias experiencias laborales  alternativas como Magistrado sustituto en Terrassa, Fiscal sustituto en Barcelona y abogado del Area Penal en Banco Sabadell.)
Com a Advocat col.legiat desde 1.993, moltes vegades sento que el col’legi (la Junta, els que manen) menysprea als advocats autònoms que treballem al torn d’ofici com a voluntat de oferir una defensa técnica de qualitat a persones sense capacitats econòmiques, que no es valora la nostra tasca i per això no ens defensan devant les institucions polítiques.
Si sigués un altre mena d’advocat no estaria amb la Vanessa, de fet no aniria a votar, pasaria de tot.
Però en gran part soc advocat d’ofici  i d’ofici advocat i el meu vot és una queixa a com es porta el col’legi  i una aposta pel canvi, per això estic amb la Vanessa.