Mercedes Aguilar Lopez

 

Colegiada 13842 ICAB. Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona promoció 1980- 1985 i Mediadora col.legiada el 2014.  En exercici actiu des de la finalització dels estudis com a professional autònom a la demarcació de Barcelona i especialment, a la demarcació de Vilanova i la Geltrú. Adscrita al Torn d’Ofici a les diferents matèries al començament i actualment a l’àrea penal general, violència masclista i menors. Col.laboradora puntual de la ONG “Punt de referència” d’acompanyament de nois/noies “ex tutelats”.